15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:20, số lượt xem: 123

Ê, chỉ là muốn chiếm đất đai?
Xưng vua Hoàng Đế, Đế Quốc này?
Người là dòng máu, bao đê tiện.
Thì đành chịu ế, có sầu ai!!?

2010 - 2020
Báo Mạng Internet