15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 09:18, số lượt xem: 108

Đời ta là của nam, dương vật,
Đời ta là của nữ, âm trong.
Người cho ta: Cõi đời ít học,
Người cho ta: Ngõ đời âm dương.
Một vợ một chồng, người không có,
Một dương ra, người có người không.
Một vật âm, mà người không có,
Mà người âm đó có vật âm.
Một dương tôi, nam ai cũng có,
Một nữ âm, một đó của tôi.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020