Đăng ngày 14/02/2021 18:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 10:59, số lượt xem: 180

Giấc ngủ nghìn thu không chợp mắt.
Giấc ngủ bao ngày, có khoẻ không?
Bận rộn ngày đêm không chợp mắt.
Bỗng chốc lìa đời, ngủ có yên?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020