15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/03/2021 12:34, số lượt xem: 126

Lòng trông những buổi hoàng hôn,
Lòng người toát vẻ bề ngoài nhiêu khê.
Chiều nay, lòng có nhiều điều,
Vội tìm chia sẻ, để điều sẽ quên.
Sáng nay, lòng có nhiều câu,
Vội chiều sẽ nói nhưng lòng lại thôi.
Lòng người chất chứa bao điều,
Lòng hoang sẽ trống bâng khuâng mãi tìm.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020