15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 12:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:18, số lượt xem: 110

Ghé nơi văn hoá tỏ bày,
Xin vào văn hoá trình bày văn thơ.
Gái liền xin hỏi mấy câu,
Vào nơi văn hoá bước đầu ra sao?
Vài ba câu chúc, lời chào,
Gài thêm những ý chào mào, sáng nay.
Vé vào phí đóng ngày nào,
Vè đôi câu đối, ào ào câu ca.
Thuyền ghe bến vái Chùa Bà,
Ngày đi du lịch thi ca diệu huyền.

16/11/2020
Báo Mạng Internet