15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/03/2021 08:30, số lượt xem: 85

Bài thơ nhiều chữ, câu, vần,
Chữ nhiều khó nói, nghĩa nhiều khó phân.
Câu, vần như mác lưỡi dài,
Không dài? Sao tả chiến trường, phân thua.
Học tài? Không viết, không ghi,
Chỉ nghe lời giảng, thuyết trình đôi câu.
Ghi nhiều để kỷ niệm nhiều,
So nhiều tư tưởng, từng người đã ghi.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020