Đăng ngày 16/03/2021 08:44, số lượt xem: 45

Đời trần thế, nắng trên cao,
Hạ vàng hiu hắt chói chang giữa đời.
Xuân đi hạ cũng lại về,
Hè về chút gió nắng kề hanh hanh.

Tp.HCM, 23/12/2020
Báo Mạng Internet