Đăng ngày 15/03/2021 08:44, số lượt xem: 133

Đời trần thế, nắng trên cao,
Hạ vàng hiu hắt chói chang giữa đời.
Xuân đi hạ cũng lại về,
Hè về chút gió nắng kề hanh hanh.

Tp.HCM, 23/12/2020
Báo Mạng Internet