15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 09:03, số lượt xem: 212

Ở Triều Tiên, sao tanh mùi cá?
Ở Anh có biển cá mới tanh,
Xài tiền Yên không yên bằng tiền Mỹ,
Xài thằng Mỹ hổng sướng bằng con đĩ.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet