Đăng ngày 03/03/2021 11:22, số lượt xem: 126

Mùa thu hoa nở ngỡ ngàng,
Làm thơ có núi với Ngũ Hành Sơn.
Bàn tay, Giò Thủ lơ ngơ,
Vào thu, chia ngã cúng chùa khắp nơi.
Mặt mày, ngơ ngác ngác ngơ,
Đầu thì dáo dác tìm chùa Rằm Thu.
Miệng nói rằng: Thở và ngu!!
Vì thơ, đôi ngã mà ngu tìm hoài.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020