15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 13:58, số lượt xem: 94

A... lịch sự, cho hỏi nha,
Người đời nhã nhặn, mấy ai mặn mà?
Không ăn thì hãy nhả ra,
Nhỏ làm phá sản thì còn o ai!!
Người Ả Rập cũng thích nho,
Đạo Hồi o bế bé, bồng trên tay.
Ngã rồi, nho trái văng ra,
Mấy ai trang nhã thiết tha mặn nồng.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet