15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 08:37, số lượt xem: 138

Đông Mỹ dạng đĩ mông lung,
Mỹ lùn thích gái Mỹ Đình thua ai!!
Tây Mỹ một tỷ trên mây,
Đung đưa sung sướng thiên đàng là đây.
Bắc Mỹ!! Thằng Bỉ la rầy,
Mỹ mầy mắc bẫy chuột, cầy chó xơi.
Nam Mỹ ở phía Nam này,
Đã từng chống Pháp, Mỹ mầy buông tay.

Tp.HCM, 22/12/2020
Báo Mạng Internet