15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 12:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:25, số lượt xem: 102

Rằng là, diệp lục đồ chay,
Dịp tu nhơn đức phước này trong tâm.
Mong rằng thoát kiếp lưu đày,
Dù tày mấy độ đoạ đày tâm cang.
Ngục tù địa ngục quanh nhà,
Nhiều ma quỷ dữ xua ta, làm trò.
Công ơn dưỡng dục sanh thành,
Nghiệp ngành nối gót chân đi cuộc đời.

17/11/2020
Báo Mạng Internet