15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2021 12:27, số lượt xem: 105

Bộ làm, chỉa xuống quận, phường,
Mầy làm không khéo kỷ luật mầy ngay.
Trên đây, tao liêm chính nghen!!
Mồm mầy cẩn thận quận, phường khéo nha!!
Bịch bồ, trai gái lăng nhăng,
Ở nơi công sở nịnh nhau quá chừng!!
Lạm dụng chủ tịch quận, phường,
Coi chừng cái ghế đá mầy đi xa.

Tp.HCM, 24/01/2021
Báo Mạng Internet