15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 13:46, số lượt xem: 28

Trồi lên, sụt xuống sáng ngời,
Ngồi trong đêm sáng rồi trời gầm lên.

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet