15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/03/2021 11:41, số lượt xem: 135

Hắc-i-vê éc có xy-lanh,
Xi măng còn có xe cấp cứu,
Si đa y tế phải e dè.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet