Đăng ngày 26/03/2021 17:08, số lượt xem: 115

Liếm dao, nói: Láo hả Diêm Vương.
Chơi dao, cầm giáo, tiếng giang hồ.
Người liêm dáo dác, nhà lao vắng.
Lao công, lao động dím con dao.

Tp.HCM, 2/2/2021
Báo Mạng Internet