Đăng ngày 13/03/2021 08:27, số lượt xem: 40

Sắt còn gỉ sét, ngái xa,
Gái còn nghỉ việc thì chồng còn bo.

6/12/2020
Báo Mạng Internet