Đăng ngày 14/03/2021 08:27, số lượt xem: 104

Sắt còn gỉ sét, ngái xa,
Gái còn nghỉ việc thì chồng còn bo.

6/12/2020
Báo Mạng Internet