15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2021 09:39, số lượt xem: 93

Âm thanh sao? Mới lạc quan!!
Cái dân ăn nói, chẳng màng lòng ai.
Ngày nhận bằng thạc sĩ văn,
Nay là thạc sĩ văn, lanh và tài.

Tp.HCM, 05/02/2021
Báo Mạng Internet