Đăng ngày 13/03/2021 14:46, số lượt xem: 125

Ôi!! Bệnh ngôi sao,
Đời còn lên ngôi,
Lòng còn sục sôi,
Ca hát nghêu ngao.

16/12/2020
Báo Mạng Internet