15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/03/2021 06:54, số lượt xem: 146

Bao nả không biết thì học noi gương,
Học điều giả dối trái tai ở tù,
Noi gương, thì hãy hỏi Gia,
Quả Na rất ngọt giỏi giang nghề trồng!!
Trồng Roi hiệu quả vô cùng,
Gioi Roi một thứ, đất vùng trồng đi!!

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet