15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2021 08:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 13/03/2021 08:40, số lượt xem: 94

Trăm năm hạnh phúc ngày xuân,
Mùa xuân ba tháng, Tết về ba nơi.
Về nơi đất tổ quê cha,
Về nơi quê mẹ, họ hàng phu thê.
Đầu xuân ta chúc trăm năm,
Mùng hai ta chúc bạn bè khắp nơi.
Mồng ba ta chúc phương xa,
Thi tài đỗ trạng, thầy trò yên vui.

2010 - 2020
Báo Mạng Internet