15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2021 16:49, số lượt xem: 106

Lo đập lấy nước Đông Xuân,
Thay nhau cày cấy, đi làm việc đi.
Làm nông nghiệp, nặng nghĩa tình,
Đắp bờ ấp, xã, đất bồi phì nhiêu.
Làm đờ, mệt, ấp chăm lo,
Đồng ra, lương hướng, no cùng địa phương.

Tp.HCM, 2/2/2021
Báo Mạng Internet