15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 10:35, số lượt xem: 133

Vú chỉ được người ta nuôi,
Cho nên, sữa vú không bằng má con.
Vú đây không phải ruột rà,
Má con mới đúng ruột rà, nha con!!
Sữa má con mới đúng là,
Công lao dưỡng dục sinh thành, nha con!!

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet