15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 09:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 11:06, số lượt xem: 134

Nước non Quận Tám hữu tình,
Hẹn non, thề biển, nặng tình nước Nam.
Nặng tình là nước phương Nam,
Ba trăm năm trước, nước Nam trường tồn.
Phía nam, Quận Tám hữu tình,
Hẹn non, thề biển, hữu tình ba trăm.
Lê Trung Hưng đó nặng tình,
Phía Nam Đại Việt dưới thời Trung Hưng.
Triều Nguyễn là Nguyễn Hiển Tông,
Là vua thứ sáu, dưới thời Trung Hưng.
Giao Nguyễn Hữu Cảnh, Lễ, Thành,
Là một vị tướng dưới thời Phúc Chu.
Chúa Chu là Nguyễn Hiển Tông,
Giao ông Hữu Cảnh mở làng miền Nam:
Sài Gòn – Gia Định – Đồng Nai,
Mà chàng Hữu Cảnh phải vào trong Nam.
Tìm ra Quận Tám hữu tình,
Nước Nam Đại Việt, Việt Nam thắm tình.
Tửu này, rượu trắng đong đầy,
Hám tiền, ham của, chẳng bằng nghĩa ân.
Ân sâu, công của Cảnh xưa,
Tửu, tiền, dân cúng mang ơn Cảnh thần.
Bất chấp, dù có đau thương,
Chống Tàu, Pháp, Mỹ, Trung Hoa phải tàn.
Quận Tám dẫu có suy tàn,
Cùng thề với Đảng vụt mình đấu tranh.
Không giặc nào đến làm tàn,
Biến Việt Nam đó thành tàn ra tro.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020