Đăng ngày 12/03/2021 10:12, số lượt xem: 122

Vừa nói xằng vừa bước đi,
Si tình trai gái, thích xi chung giường.
Đến gần đằng đó nói xàm,
Đổ xăng mấy lít để đi hết đường.
Không xe, đi bộ mấy chân,
Đì hoài bộ não, cái đầu nhức ghê.
Xì xào tục miệng nói xàm,
Đăng quang tiến chức, ta đây có quyền?

02/02/2021
Báo Mạng Internet