15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 11:09, số lượt xem: 91

Nào ngờ đâu, có thằng khờ nghỉ.
Miệng nói rằng: Nhờ cái con khỉ!!
Mà còn khì khò, quá lơ ngơ.
Hỏi: Bài Tú Lơ Khơ, không ngỡ!!?
Không ngờ rằng, Tá Lả còn hên.
Hỏi: Chơi, sao mà trái lẽ phải?
Hãy, nhường kẻ khác đánh quân bài.
Bất nghì!! Vô nhân đạo, bất lương.

8/12/2020
Báo Mạng Internet