15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/03/2021 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 04/03/2021 08:29, số lượt xem: 54

Sáng cà phê đắng với nhân dân,
Sáng, trưa, chiều, tối bữa mỗi lần,
Giấy trắng, mực đen soi hồn Đảng,
Cuộc đời ta hiến với non sông.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020