15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 11:11, số lượt xem: 160

Quyến luyến thay trời hành bá đạo,
Quyến rũ truyền bá khắp dương gian,
Bình Quới, Châu Thành, tỉnh Long An,
Có vị thầy sư chuyên cứu chữa.

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet