15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 14:53, số lượt xem: 116

Vợ Anh nào phải xa vời,
Lên ngôi, đi suốt cuộc đời trăm năm.
Chồng là vợ, vợ chồng là,
Tình đời mâu thuẫn, đôi ta nghi ngờ?
Đời là, hạnh phúc ngôi nhà,
Vợ là Anh đó, nữ mà như nam!!
Thì...là phận nữ, Anh là...,
Danh uy tín tốt mà lòng hoài nghi?

16/12/2020
Báo Mạng Internet