15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 17:22, số lượt xem: 106

Dựng xe, an lòng tái tê,
Se thắt lòng quặn thắt,
Se sắt lòng quặn đau,
Dội một ang nước lạnh,
Sang? E rằng, còn tiếc,
Cần san sẻ nỗi đau.

Tp.HCM, 26/12/2020
Báo Mạng Internet