15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 11:03, số lượt xem: 107

Kiệt quệ, tức tưởi trong lòng,
Đêm nằm thao thức bụng đau ruột thừa.
Suy bì thiệt giả trong lòng,
Cức bì chịu đựng, đời nào nói ra?
Ai cũng có cứt ráy tai,
Vậy mà, lại có người không cứt, này?!!
Bệnh kiết!! Vì thực dạ dày,
Xâm vào thực quản, moi gan ỉa hoài.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet