Đăng ngày 15/03/2021 13:41, số lượt xem: 87

Tỉ mỉ và rồi cũng Cam-pu-chia,
Mi ăn chỉa nỉa, mai mỉa làm chi?
Mỹ của My là cùng về một hướng,
Mi-a...My chỉ giỏi để tham đồ!!

Tp.HCM, 20/12/2020
Báo Mạng Internet