15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2021 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 12/03/2021 08:27, số lượt xem: 103

Anh hùng hào kiệt ăn chay,
Hình hài tướng tá dái tai được dài.
Ô, anh hiệp sĩ quá tài,
Trong rừng thấy đói, hái vài lá cây.
Nói rằng: Nghiệp lính còn dài,
Nghiệp nghề phải chịu, khổ đày thân ai.
Và rằng, chất diệp lục này,
Vật may cứu đói, phật là lính đây.

17/11/2020
Báo Mạng Internet