15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/03/2021 14:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đình Đoàn vào 13/03/2021 08:27, số lượt xem: 45

Anh hùng hào kiệt ăn chay,
Hình hài tướng tá dái tai được dài.
Ô, anh hiệp sĩ quá tài,
Trong rừng thấy đói, hái vài lá cây.
Nói rằng: Nghiệp lính còn dài,
Nghiệp nghề phải chịu, khổ đày thân ai.
Và rằng, chất diệp lục này,
Vật may cứu đói, phật là lính đây.

17/11/2020
Báo Mạng Internet