15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 10:17, số lượt xem: 132

Trờ (Tr)!! Dân gian cho, đó là, Trời,
Điếc!! Trờ lờ việc hổng có nghe!!
Tập trung chú ý!! Không thèm, tránh,
Triết gia đờ não, nói hổng nghe!!

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet