15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/03/2021 10:17, số lượt xem: 47

Trờ (Tr)!! Dân gian cho, đó là, Trời,
Điếc!! Trờ lờ việc hổng có nghe!!
Tập trung chú ý!! Không thèm, tránh,
Triết gia đờ não, nói hổng nghe!!

Tp.HCM, 1/2/2021
Báo Mạng Internet