Đăng ngày 03/03/2021 10:57, số lượt xem: 110

Truông hoang rộng đất, mọc nhiều cây,
Cây trồng mọc dại tựa cao ngồng.
Nguồn nước trong vắt xanh biên biếc.
Bầy trẻ nô đùa, truồng đi ngông.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020