15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 09:54, số lượt xem: 95

Hỡi ơi!! Cô trinh thám,
Cần trám chỗ của cô,
Lần lặng lẽ làm thinh,
Chỉ có lòng tham sắc,
Không có nghề trinh thám.

Tp.HCM, 20/12/2020
Báo Mạng Internet