15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2021 10:49, số lượt xem: 113

Lâu lâu, bắn súng giết người,
Chát chua, chát chúa có thèm nhịn đâu.
Quậy cho bấy, quậy cho nhầy,
Lâu nay đều quá bấy chầy, mầy ơi!!
Lòng này thì đã quặn đau,
Bầy hầy bẩn thỉu, bầy nhầy chát chua.
Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng,
Mỏ vàng, quặng sắt, đồng thau tanh bành.
Quặng vàng khai thác tan tành,
Đỏ Au, Bạc trắng, Cu đồng cũng xơi.
Xơi luôn chữ hiếu chữ tình,
Món ăn nào có cũng đều là ngon.
Mỏ nào, ăn cũng khen ngon,
Thuỷ chung ân ái, ruột tình lìa thân.

Tp.HCM, 28/12/2020
Báo Mạng Internet