25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/03/2021 07:58, số lượt xem: 104

Trái đang chín cả vườn cây,
Em đang chờ đấy, mấy nay đang chờ.
Ngày em đã ấn định ngày,
Trồng cây thu hoạch, tới ngày phải xong.
Mong đừng lúc nắng lúc mưa,
Làm cây em đấy, thất mùa quanh năm.
Cây em phải khoẻ, tốt tươi,
Ngày thu hoạch ấy, mới tươi ngày mùa!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020