15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 14:42, số lượt xem: 189

Nhà Rồng, từ biệt Văn Ba,
Con tàu có tiếng tên là, La-Touche.
Tất Thành, ái quốc, anh Ba,
Xin làm phụ bếp La-Touche boong tàu.
Ngày tàu có chuyến Fơ-rance,
Mười lăm tháng bảy cập hàng, Le-Havre.
Đài Loan, Trung Quốc, Cu Ba,
Tới Xin đảo quốc, tên là, Ga-Pore.
Mỹ Châu, Âu Á, Châu Phi,
Và lần ghé đến Sớ-rì-lan-ka.
Một thời trên đất Mar-seille,
Văn Ba liên lạc về đầy cho cha.
Đến năm, một chín hai ba,
Năm hai ba đó, tàu đà sang Nga.
Đề ra biện pháp, Nam ta,
Bước đi đúng đắn, tộc ta anh hùng.
Con đường cứu nước anh hùng,
Đánh tung mỹ nguỵ, thực dân cũng nhào.

14/12/2020
Báo Mạng Internet