15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 09:03, số lượt xem: 81

Đi đâu cũng chít kín đầu,
Như người Ả Rập, đội đầu quấn khăn.

7/12/2020
Báo Mạng Internet