Đăng ngày 05/03/2021 10:28, số lượt xem: 100

Đì làm chi!! Đời nào ế việc?
Mất việc là tiền đề í quên.
La chi í ới, nói hết ý!!
Ề à làm chi, là đí gì?
Đế chế ngàn năm, gầy dựng mãi.
Mà còn ì mãi, sức chây ì!!
Đế chế ngàn năm, còn ì ạch.
Làm sao trong sạch bộ máy này?!!

Báo Mạng Internet 2010 - 2020