15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2021 09:27, số lượt xem: 86

Nói lên lẽ phải thì nên,
Sáng ngời chói lói mệnh thân hộ người.

22/12/2020
Báo Mạng Internet