15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/03/2021 10:49, số lượt xem: 117

Cuộc đời là lợi nhuận mãi xanh!!
Làm kinh doanh, đoàn người mong đợi.
Không lời thì loạn, thủ đoạn, lăng loàn.

Tp.HCM, 20/01/2021
Báo Mạng Internet