Đăng ngày 04/03/2021 11:29, số lượt xem: 122

Trông mong mòn mỏi đợi Chờ,
Bao năm được đến, phút giờ đăng quang.
Mấy năm làm kẻ tớ tôi,
Mấy niên làm kẻ đê tồi lợi danh.
Một năm dài quá, Chờ ơi?
Mỗi ngày lâu quá, trời ơi!! Muôn đời.
Là người dự báo chữ tâm,
Chờ lâu không được nhẫn tâm một ngày?

Báo Mạng Internet 2010 - 2020