25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/03/2021 16:14, số lượt xem: 130

Sương mờ, một buổi sáng sớm mai.
Em mờ em ỉa ở cây mai.
Ai? Giờ ai thả gió mây bay.
Sương chiều, mây phủ chắn lối ai.
Ngập hồn nay, ngõ vắng bóng ai.
Sáng nay, khai báo rằng em sai.
Không gian vẫn sống mãi tương lai.
Em rằng, em nói mãi em hay.
Nên đời nay, mãi mãi trang đài.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020