15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/03/2021 13:29, số lượt xem: 87

Trinh sát viên...!! Ngồi đọc và hãy nghĩ?
Sụt và trồi dáng vẻ còn nghinh nghinh,
Đệ trình, để giành làm ngôi sao sáng,
Đất nước trôi nghìn tỷ mất như chơi.

Tp.HCM, 20/12/2020
Báo Mạng Internet