Đăng ngày 14/03/2021 13:50, số lượt xem: 121

Mặt Trời đông hướng ngôi lên,
Trồi lên, sụt xuống, đời nào nghỉ ngơi?
Ma Trơi ngồi ở địa đàng,
Sáng ngời ánh nắng, ngục tù dần trôi.

Tp.HCM, 21/12/2020
Báo Mạng Internet