15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/03/2021 15:14, số lượt xem: 107

Bao niên say đắm nằm mơ,
Mấy niên say đắm, nằm mơ thấy nàng.
Cua đồng đã trổ thành dòng,
Mùa mưa tát nước bên đòng lúa tươi.
Bao năm thoả sức đam mê,
Là dân cày cấy say mê vụ mùa.
Mấy năm, hạn hán khô đồng.
Được mùa tốt lúa, cùng trông về làng.

Báo Mạng Internet 2010 - 2020