Đăng ngày 17/03/2021 09:28, số lượt xem: 169

Giả vờ nhút nhát lấy tay che,
Chờ mùa ve đến để đối vè,
Dùng chè chơ vơ hè hửng nóng,
Mà còn trông ngóng mãi đến hè.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet