Đăng ngày 17/03/2021 09:28, số lượt xem: 81

Giả vờ nhút nhát lấy tay che,
Chờ mùa ve đến để đối vè,
Dùng chè chơ vơ hè hửng nóng,
Mà còn trông ngóng mãi đến hè.

Tp.HCM, 27/12/2020
Báo Mạng Internet