15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/03/2021 17:03, số lượt xem: 33

Nơi ta, xứ ở trên thiên,
Nữ thời tuy nhỏ, mọi điều là tiên.

Tp.HCM, 2010 – 2020
Báo Mạng Internet